Responsive image
 

 
* - pola wymagane

TRYB PREZENTACYJNY

 • Chcesz sprawdzić, czy integracja posiada potrzebną Ci funkcję? Przejrzyj dostępne opcje poniżej.
 • Chcesz sprawdzić integracje w działaniu? Uruchom bezpłatny okres testowy.
 • Masz sugestie lub pytanie, związane z integracją?? Napisz na chacie w prawym dolnym rogu.


Responsive image
Kilka informacji na start

 • Twój poziom wsparcia: Brak wsparcia PREMIUM - Aktywuj teraz!
 • Jeżeli masz problem z integracją, zajrzyj na nasz portal pomocy, napisz na pomoc@sellintegro.com lub zadzwoń na naszą infolinię:+48 796 300 116 (pn-pt 10:00-14:00 lub 8:00-18:00 dla klientów PREMIUM )
 • Przy kontakcie z działem wsparcie prosimy o podanie
  1. ID Twojego konta: DEMO99999999
  2. Kod wtyczki (jeżeli zapytanie dotyczy konkretnej wtyczki) - aktualnie konfigurujesz: SPY_CAI_COM_ORD_SGT_100
 • Jeżeli brakuje Ci funkcjonalności w poniższym scenariuszu konfiguracyjnym, to napisz do nas na pomoc@sellintegro.com.
Responsive image
Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?*

Opcje oznaczone PREMIUM są dostępne dla klientów z wykupionym dowolnym PLANEM WSPARCIA

Aktualna maksymalna data dokumentu:
Responsive image
Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?*

Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji
Tak, przetwarzaj dokumenty utworzone maksymalnie do przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Opcje oznaczone PREMIUM są dostępne dla klientów z wykupionym dowolnym PLANEM WSPARCIA

Aktualna maksymalna data dokumentu:
Responsive image
Chcę aby integracja uruchamiała się automatycznie (integracja ciągła, synchronizacja jest uruchamiana co kilkanaście sekund): *
Responsive image
Połączenie do Shopify *

Adres Url Twojego sklepu:
Wprowadź klucz API (Api Key) :
Wprowadź hasło Api (Api Password):
Dane do połączenia można wygenrować w zakładce: Apps > Manage private apps > Create new private app
Responsive image
Połączenie z Subiekt GT*

Dane do połączenia z Subiekt GT są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji(przycisk na dole strony)
Responsive image
Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?: *

W momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę a nie podał nipu stwórz paragon (Nowa funkcjonalność)

Nie
Tak

Przy tworzeniu zamówień stwórz dodatkowo dokument WZ?

Nie
Tak

Przy tworzeniu paragonów stwórz dodatkowo dokument Faktura Detaliczna? (Nowa funkcjonalność)

Nie
Tak

Przy tworzeniu paragonów - jaki typ paragonu utworzyć?

Imienny
Zwykły

Czy dokonać rezerwacji towaru?

Tak
Nie

Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Utworzyć dokument z wycofanym skutkiem magazynowym w przypadku braku stanów?

Utworzyć dokument z odłożonym skutkiem magazynowym w przypadku braku stanów?

Responsive image
Drukowanie dokumentów w Subiekt GT: *
Responsive image
Licencja SFERA: *
Responsive image Responsive image Co to jest licencja Sferta GT?

Sfera dla Subiekt GT to dodatek do Subiekt GT, który umożliwia tworzenie rozszerzeń do Subiekta i korzystania z jego wewnętrznych funkcji oraz danych w bezpieczny sposób z punktu widzenia spójności danych. Nasze rozszerzenia do Subiekt GT, korzystają wyłącznie ze Sfery dla Subiekt GT. Więcej informacji znajdziesz: TUTAJ. Chcesz zakupić licencję Sfera dla Subiekt GT napisz do nas lub zapytaj Swojego Partnera InsERT.
Responsive image
Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shopify?: *
Funkcja używana przy sprzedaży towarów o ilości niecałkowiej np. farb. Ilość zostanie ustalona automatycznie przez Subiekt GT na podstawie wartości z zamówienia BaseLinker oraz ceny z Subiekta GT
Responsive image Responsive image
Responsive image
Czy przepisywać stawki VAT pozycji zamówień z BaseLinkera do Subiekta?: *
ID statusu z Shopify Stawka vat z Subiekt GT  
 
Responsive image
Kod kraju z Shopify Stawka vat z Subiekt GT  
 
Responsive image
Responsive image
Dokumentom tworzonym w Subiekt GT ustal kategorię *
Responsive image Responsive image
Responsive image
Dokumenty tworzone w Subiekt GT podpisz: *
Responsive image
Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?: *
To czy klient istnieje już w Subiekt GT ustal na podstawie pola: *
Opcjonalnie, w drugiej kolejności, to czy klient istnieje już w Subiekt GT ustal na podstawie pola:

Czy aktualizować symbol istniejącego klienta?

Czy ustawić kontrahentów bez poprawnego NIP-u jako 'Odbiorców detalicznych'?

Czy aktualizować dane istniejących kontrahentów na dane z zamówienia?

Czy danymi płatnika mają być dane do faktury a danymi kontrahenta dane odbiorcy?

Czy chcesz przypisywać opiekuna kontrahenta (na podstawie pola dodatkowego 1) np. Kowalski Jan

Jako numer rachunku przypisz zewnętrzny numer zamówenia

Czy do pola własnego przypisać login klienta z zamówienia Shopify?

Czy do pola skype przypisać login klienta z zamówienia Shopify?

Responsive image
Jak chcesz przetwarzać produkty?: *
 • W przypadku nieodnalezienia produktu, czy chcesz dodać zamówienie z usługą jednorazową:
  Tak
  Nie
Wybierz pole z Shopify Wybierz pole z Subiekt GT  
 
Responsive image
 • W przypadku nieodnalezienia produktu, czy chcesz dodać zamówienie z usługą jednorazową:
  Tak
  Nie

Czy stosować rabaty na produkty?

Czy montować komplety?

Podczas montowania ze ze stanu zostaną odjęte wszystkie składniki kompletu

Zamiast montowania kompletów dodać na dokument jego poszczególne składniki?

Składniki zostaną dodane jako poszczególne pozycje

W momencie dodawania poszczególnych składników zamiast ceny 0 zł użyj 1zł

Responsive image
Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?: *
Usługa transportu z Shopify Transport z Subiekt GT  
 
Responsive image
Responsive image
Przypisywanie flagi dokumentu na podstawie metody dostawy w Shopify:*

Metoda dostawy w Shopify: Nazwa flagi własnej w Subiekt GT:
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?: *
Responsive image UWAGA: Karta musi istnieć w Subiekt GT
Responsive image UWAGA: Kredyt musi istnieć w Subiekt GT
dni
Status(y) z Shopify Metody płatności z Subiekt GT
 
Responsive image
Responsive image
Jak chcesz przetwarzać waluty?: *
Waluta inna niż PLN zostanie przeliczona według aktualnego kursu jeżeli w Subiekt GT jest aktywowany abonament na ulepszenia.
Responsive image
Jaka ma być pobierana data kursu waluty?:*
Responsive image
Wskaż symbole magazynów na których ma zostać wykonane przesunięcie:(opcjonalnie)
Skąd Dokąd
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Ustawianie flagi dokumentu na podstawie dostępnego stanu:*

Skutek: Flaga:
 
Responsive image
Responsive image
Mapowanie pól z zamówienia do pól własnych:*

Pole z zamówienia Shopify: Nazwa pola własnego Subiekt GT: Typ pola własnego: Nazwa słownika:
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Wskaż, na którym magazynie w Subiekt GT mają pojawiać się zamówienia: *
Responsive image UWAGA: Magazyn o podanym symbolu musi istnieć w Subiekt GT.
Kod kraju zamówienia z Shopify Magazyn z Subiekt GT  
 
Responsive image
Responsive image
W uwagach do dokumentu w Subiekt GT będą widoczne: *
Poszczególne elementy rozdziel
Responsive image
Jaką informacje z Shopify chcesz zapisac w numerze oryginalu w dokumencie w Subiekt GT?: *